0411-19980 [email protected]

Batterilösningar

Lagra din el för förbrukning vid rätt tillfälle eller koppla dig till balanseringstjänster för att få direktavkastning oavsett elproduktion. Det är värt att påpeka att den nuvarande lönsamheten i att skaffa ett batteri till solceller delvis beror på det statliga stödet för energilagring. För närvarande kan man dra nytta av ett grönt rotavdrag på 48,5% för både växelriktare och batteri. Detta står i kontrast till det lägre rotavdraget på 14,55% som gäller för en traditionell solcellsanläggning utan batteri. Denna skillnad i stödnivåer gör det ekonomiskt mer fördelaktigt att investera i ett batteri för solcellssystemet.

Balanseringstjänst

Currently, består av ett nätverk av batterier som sammanlänkas för optimal balansering av elnätet. Enheten CM10 installeras i elcentralen i fastigheter med batterier. Denna modul ansluts till internet och låter Checkwatt tillfälligt styra batteriet. Ingen ytterligare omkoppling behövs och tjänsten är icke-bindande. För att återta kontrollen över batteriet är det bara att koppla bort nätverkskabeln. Anslutning till Checkwatt har visat sig vara mycket lönsamt, samtidigt som det ger flexibilitet; batteriet kan användas för andra ändamål med kort varsel.

Checkwatt

Checkwatt erbjuder en möjlighet för ägare av solceller och batterier att ansluta sina system till tjänsten och omedelbart börja generera inkomster. Denna tjänst handlar om att erbjuda stödtjänster, en traditionell men kritisk del i att upprätthålla stabiliteten i elnätet. Normalt har detta balanserats genom vattenkraft för att hålla en konstant frekvens nära 50 Hz. Trots vattenkraftens effektivitet erbjuder batterier nu en ny och mer effektiv möjlighet för stödtjänster. Fokus ligger på att öka kapaciteten hos solcellsbatterier, som trots sin nuvarande begränsning snabbt utvecklas och förväntas bli en dominerande aktör inom stödtjänster inom kort.

Checkwatts Nätverkstjänst Currently Checkwatts tjänst Currently innebär ett nätverk av batterier som samverkar för optimalt balanserande av elnätet. En central enhet, CM10, installeras i elcentralen där batteriet är placerat. Denna modul ansluts till internet och tillåter Checkwatt att temporärt överta kontrollen över batteriet. Tjänsten kräver ingen permanent omkoppling och är bindningsfri. För att återta kontrollen över sitt batteri, kopplas helt enkelt nätverkskabeln från modulen. Att vara uppkopplad till Checkwatt har visat sig vara ekonomiskt gynnsamt och ger användarna stor flexibilitet, då batteriet snabbt kan återgå till annan användning.

Ersättning med Checkwatt Baserad på Effekt Ersättningen för anslutning till Checkwatt beror främst på vilken växelriktare och vilket batteri som används. Batteriets C-värde, som indikerar hur snabbt det kan leverera hög effekt, är avgörande för avkastningen. Information om aktuella ersättningsnivåer finns på Checkwatts hemsida, men dessa är endast uppskattningar baserade på historiska data. Framtidsprognoser för ersättning är svåra att göra, men efterfrågan på stödtjänster förväntas öka avsevärt.

Det är också viktigt att notera att användning av batterier med Checkwatt innebär minimalt slitage. Batteriet används endast sporadiskt och är oftast i standby-läge. Detta bidrar till att förlänga batteriets livslängd jämfört med vanlig användning där batteriet genomgår frekventare och mer intensiva laddningscykler.

Våra tjänster

Billaddare